Tjänster

Visuell design

Visuell design fokuserar på estetiken på en tjänst genom att strategiskt implementera bilder, färger, teckensnitt och andra visuella element. Som en designbyrå med hög kunskap i användarupplevelse tar inte visuell design bort funktionalitet i en tjänst, utan istället förbättra användarupplevelse genom att grafiskt engagera användare. Visuell design används även för att bygga upp varumärken genom visuell kommunikation och storytelling.

designbyrå

Tre baser för Visuell design

Visuell Identitet

Visuell identitet är för oss som designbyrå hur vi formar perception och skapar ett intryck för er tjänst genom visuella element. Visuella element är en kraftfull kommunikationsform.

Mockups

Som en designbyrå jobbar vi med olika idéer allt från pappersprototyper till high fidelity mockup. Där vi tar fram färdiga koncept där ni som kunder får godkänna designen innan tjänsten skickas till utveckling.

Typografi

Typografidesign är en teknik som först och främst handlar om att göra en text läsbar. Men även typsnittet kan påverka layout, rutnät och färgschema för att förbättra er visuella identitet.

Se även andra tjänster

Utveckling

Strategi

Användarupplevelse