logotyp

Tjänst

Användarupplevelse

Som en digitalbyrå med inriktning av användarupplevelse inom designfältet, ligger fokuset på samarbetet mellan människa och tjänsten. Därför pratas det ofta mycket om tjänstens användarupplevelse Vi som interaktionsdesigners definierar vad folk vet, gör och känner för att utforma tjänster som påverkar detta samspel i önskvärd riktning. Samspelet betyder i detta kontext att människa och teknik samverkar på ett harmoniskt och lekfullt enkelt sätt.

Fyra baser för användarupplevelse

Wireframing

Wireframing är en metod för att utforma en tjänst på en strukturell nivå. Wireframing säkerställer att innehåll och funktionalitet på en lösning som tar hänsyn till användares behov.

Tillgänglighetsstandard

Det finns riktlinjer och regler för webbtillgänglighet, och vi utgår från (WCAG 2.0) Web Content Accessibility Guidelines. Där det finns fyra principer som följs för att information och visuella element, ska vara tillgängliga och uppfattas för användare.

Research

Användartester används för att säkerställa att användare förstår de grafiska komponenterna i ett gränssnitt. Men huvudsakligen för att betygsätta ifall en god användarupplevelse har uppnåtts.

Användartester

UX-research används för att identifiera och bevisa eller motbevisa våra antagande, samt att känna igen användares behov och mål.

Fler tjänster

Visuell Design

Strategi

Hemsidor

logotyp
  • Hemsidor
  • Visuell Design
  • Strategi
  • Användarupplevelse
  • Kostnadsfri offert
  • Integritetspolicy
  • Tierset Studio AB
  • Organisationsnummer: 559297-9685
  • kontakt@tierset.se